فیلم گزارش سفر دکتر مخبر و هیأت همراه به استان سیستان و بلوچستان بخش خبری ساعت 14 شبکه‌ی یک سیما
فیلم گزارش سفر دکتر مخبر و هیأت همراه به استان سیستان و بلوچستان برای امضای تفاهم‌نامه‌ی توسعه و محرومیت‌زدایی این استان از بخش خبری ساعت 14 شبکه‌ی یک سیما

فیلم گزارش سفر دکتر مخبر و هیأت همراه به استان سیستان و بلوچستان بخش خبری ساعت 14 شبکه‌ی یک سیما

از اینجا دریافت نمایید